25 juni 2010 ~ 0 kommentarer

Termer i bolånbranschen förklarade

Ja… hur ska man kunna veta vad alla olika uttryck, termer och ord egentligen betyder? Nedan har vi samlat några vanliga uttryck man hör i samband med att köpa bostad eller låna pengar till att köpa bostad.

Har du en fråga om vad något betyder eller vill bidra får du gärna lämna en kommentar nedan så lägger vi till det.

Vad betyder ränta?
Räntan är det du får betala för att låna pengar. Betalas av den som lånar.

Vad betyder effektiv ränta?
Effektiv ränta är vad det verkligen kostar att låna pengar och definieras som den totala kreditkostnaden angiven som en årlig ränta på lånebeloppet. Med kreditkostnad menas summan av räntor, tillägg och andra kostnader för ett lån.

Vad betyder borgen?
Lovar du att betala någon annans skuld om denna person inte betalar kallas det att gå i borgen.
Inlåningsränta. När du sparar pengar lånar du ut dina pengar till banken och får en ränta från banken som kallas inlåningsränta. Det är vanligt att föräldrar går i borgen för sina barn när de ska låna för första gången. Om man får borgen eller inte är helt upp till banken och aldrig någon garanti.

Vad betyder amortering?
Amortering är avbetalningen på en skuld.

Vad betyder annuitet?
Annuitet innebär att  du betalar av samma belopp på din skuld över hela låneperioden. (Amorteringsdelen av utgiften ökar över tiden medan räntan minskar.)

Vad betyder rak amortering?
Det innebär att du betalar av lika mycket på ditt lån vid varje betalning. Din utgift minskar eftersom själva kapitalskulden också gör det.

Så här skriver Wikipedia om amortering, rak amortering och annuitet:

Amorteringavbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Beroende på låneform kan amorteringen ske på olika sätt. De vanligaste låneformerna är:

 • Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Inga avbetalningar sker under tiden.
 • Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.
 • Annuitet. För ett annuitetslån erläggs ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntedelen av detta belopp minskar över tiden, i takt med att skulden avbetalas, ökar amorteringsdelen.

På grund av att den kvarvarande skulden inte minskar linjärt vid ett annuitetslån, då amorteringen ökar över tiden, blir de totala räntekostnaderna för hela lånets löptid något högre än vid rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid korta löptider.

Fördelen med ett annuitetslån är att utgiften vid de första betalningstillfällena blir mindre än vid rak amortering. Denna skillnad blir tydligare för lån med längre löptider.


Relaterade ämnen:

 • kapitalskuld
 • vad är kapitalskuld
 • lån termer
 • vad betyder kapitalskuld
 • amortering utgift
 • Är amortering en utgift?
 • är amortering en utgift
 • kapital skuld
 • kapitalskuld betyder
 • bostadslån termer

Lämna en kommentar